Novetats 2018

header ads

Cançons: Leonard Cohen - Hallellujah


Una cançó digna d'anal·lisi i que després de moltes escoltades i de donar-li voltes a la lletra per a fugir de qualsevol interpretació religiosa, he arribat a la conclusió més evident. I és que este Cohen és un geni, parla d'una relació d'amor i dels finals tràgics que solen tindre, el protagonista no pot evitar caure en la temptació, i a més ho confessa a la seva dona, el drama està servit. Utilitza un paral·lelisme amb la història de l'engany que el Rei David va fer a la seva esposa i el malany que li va ocasionar,clama al cel cridant Aleluia a Deu, de vegades amb passió, altres amb desesperació, i altres suplicant perdó... tenia potser, alguna altra opció.


Alelulia

He sentit a dir que hi havia un acord secret
que tocava David i que agradava el Senyor
però a tu no t'importa res realment la música oi?
Era una cosa com això:
la quarta, la cinquena,
la cadència menor, la major ascendent
el rei confós i frustrat component Aleluia

La teva fe era forta però necessitaves ser provat
La vas veure banyant-se a la teulada
La seva bellesa i la llum de la lluna et van derrotar
Ella et va encadenar
a una cadira de cuina
Va trencar el teu tron, et va tallar els cabells
i dels teus llavis va arrancar l'Aleluia

Tu dius que vaig prendre el seu Nom en va
quan ni tan sols conec el Nom
però si ho vaig fer, bé, realment què seria això per a tu?
Hi ha una flamarada de llum
en totes i cadascuna de les paraules
No importa quina sentís
l'Aleluia sant o el trencat

Ho vaig fer el millor que vaig poder que no era molt
No vaig poder sentir així que vaig intentar tocar
He dit la veritat. No vaig venir a enganyar
i fins i tot encara que
tot fos malament
romandria davant del Senyor de la Cançó
sense res en la meva llengua llevat l'Aleluia


L'original: "Hallelujah"

Now I've heard there was a secret chord
That David played, and it pleased the Lord
But you don't really care for music, do you?
it goes like this
The fourth, the fifth
The minor fall, the major lift
The baffled king composing Hallelujah
Hallelujah
Hallelujah
Hallelujah
Hallelujah

Your faith was strong but you needed proof
You saw her bathing on the roof
Her beauty and the moonlight overthrew you
She tied you
To a kitchen chair
She broke your throne, and she cut your hair
And from your lips she drew the Hallelujah

Baby I have been here before
I know this room, I've walked this floor
I used to live alone before I knew you.
I've seen your flag on the marble arch
Love is not a victory march
It's a cold and it's a broken Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

There was a time you let me know
What's really going on below
But now you never show it to me, do you?
And remember when I moved in you
The holy dove was moving too
And every breath we drew was Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

You say I took the name in vain
I don't even know the name
But if I did, well really, what's it to you?
There's a blaze of light
In every word
It doesn't matter which you heard
The holy or the broken Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

I did my best, it wasn't much
I couldn't feel, so I tried to touch
I've told the truth, I didn't come to fool you
And even though
It all went wrong
I'll stand before the Lord of Song
With nothing on my tongue but Hallelujah

Publica un comentari a l'entrada

0 Comentaris